Home Diensten Project management

Onze diensten

Project management

Onze projectmanagement diensten bestaan uit projectcoördinatie en projectbegeleiding. Centraal bij onze projectmanagement diensten staat communicatie met betrokkenen. Alleen door op juiste wijze de verwachtingen te managen en de kaders (scope) duidelijk te communiceren, kan een project succesvol zijn. In al onze projecten hanteren wij een praktische werkwijze en heeft u één aanspreekpunt.


Projectcoördinator: Deze verzorgt gedurende het project de planning, voortgang en bewaakt het overeengekomen budget. Onze consultants koppelen de werkzaamheden terug aan de betreffende projectcoördinator die deze verder opvolgt en openstaande punten bewaakt. Ook eventuele nazorg wordt door de projectcoördinator aangestuurd.


Projectbegeleider: Deze is inhoudelijk op de hoogte van het project en bewaakt gedurende het project de vooraf overeengekomen kaders (scope). Doordat de projectmanager te allen tijde inhoudelijk op de hoogte moet zijn, wordt deze rol in kleine projecten veelal vervuld door de Business consultant. In grote projecten wijzen wij een extra projectmanager toe.